Coworking Myyr York on osa keväällä 2017 käynnistynyttä Uudenmaan liiton rahoittamaa AIKO hanketta, johon Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry sai maakuntaliitolta yhteensä 100 000 euron rahoituksen vuosille 2017 - 2018. Muita rahoittajia ovat Vantaan kaupunki sekä Myyrmäessä toimivat yritykset.

Hankkeen toimintalinjat sekä konkreettiset toimenpiteet:

Elävästä kaupunkikulttuurista uudeksi yritystoiminnaksi

Myyrmäen vahvuus on aidossa asukaslähtöisessä elävässä kaupunkikulttuurissa, katutaiteessa, lukuisissa pop up tapahtumissa sekä orastavassa pop up yrittäjyydessä. Ensimmäisen toimintalinjan tavoitteena on rakentaa konkreettisia polkuja elävästä kaupunkikulttuurista, kaupunkitapahtumista, katutaiteesta ja musiikista yrittäjyyteen.

Luovan alan yritystoiminnan hautomo

Katutaidetta ja musiikkia Myyrmäessä on harrastettu ja opiskeltu vuosikymmeniä. Luovien alojen yrityshautomo tarjoaisi polun intohimosta ammattiin omalla asuinalueella. Sekä katutaiteen että musiikin alueelta löytyy runsaasi uusia ja vanhoja mahdollisuuksia menestykselliseen liiketoimintaan. Toiminnassa pyrittäisiin kiinteään yhteistyöhön alueen oppilaitosten nMetropolia Ammattikorkeakoulun ja Vaskivuoren lukion kanssa. Fyysisesti hautomo sijoittuisi kohdassa 3.2. esiteltävään pop up kauppakeskukseen, mutta toimisi verkostomaisesti myös muissa tiloissa.

Toimenpiteet:

 • työtilan tarjoaminen aloitteleville yrittäjille coworking tilasta
 • kaupallistamiseen, tuotteistamiseen, yrityksen perustamiseen, markkinointiin ja rahoituksen hankkimiseen liittyvän koulutuksen ja sparrauksen tarjoaminen
 • luovien alojen yrittäjien verkoston rakentaminen jolloin yrittäjät yhdessä voivat tarjota asiakkaille isompia ja toimivampia kokonaisuuksia

Come for a visit

Come for a cup of coffee and a tour around our Coworking space. We will show you around the office and introduce all the services, and afterwards you can stay and work for the rest of the day for free.

Mark the suitable time for you using this form. We will contact you if for some reason meeting at that time is not possible.

Katutaidekaupunginosan hyödyntäminen matkailussa

Katutaidematkailu on ympäri maailmaa voimakkaasti vahvistuva trendi, mutta Helsingin seudulta on puuttunut alue, jossa erilaisia katutaidekohteita olisi riittävästi käveltävällä etäisyydellä. Myyrmäen noin 50 kohdetta mahdollistavat niin matkailijoille kuin paikallisille asukkaille järjestettävien katutaidekierrosten järjestämisen niin että kierrokset voivat vielä päättyä katutaiteeseen ja graffitiin erikoistuneeseen taidemuseo Artsiin. Toimintaa on mahdollista täydentää erilaisilla työpajoilla ja kursseilla.

Toimenpiteet:

 • katutaidekohteita esittelevän verkko- ja mobiilisovelluksen rakentaminen
 • Myyrmäen katutaidekartan tuottaminen
 • katutaideoppaiden koulutus
 • katutaideopastusten ja työpajojen yhteismarkkinointi kohderyhmille

{convertforms 6}

Yksityisille kiinteistöyhtiöille tarjottavat katutaidepalvelut

Yksityisten kiinteistöyhtiöiden asunto-osakeyhtiöiden, toimitilakiinteistöjen, kauppakeskusten, rakennusliikkeiden ja vastaavien keskuudessa on herännyt vilkasta kiinnostusta katutaidetta kohtaan. Taiteilijoilla on taas runsaasti  hyödyntämätöntä potentiaalia jolla kiinteistökantaa voidaan muuttaa viihtyisämmäksi. Hankkeessa autetaan katutaiteilijoita löytämään polkuja joiden myötä harrastuksesta kehittyisi myös elinkeino.

Toimenpiteet:

 • verkkoalustan rakentaminen jota kautta asiakkaat voivat tilata katutaidetta omiin kiinteistöihinsä, valita taiteilijan ja tyylisuunnan sekä laskea toteutuksen kustannukset
 • edellä mainitun palvelun markkinointi alueen kiinteistöyhtiöille ja rakentajille

{convertforms 5}

Kaupunkitapahtumat ja neljännen sektorin toiminta

Erilaiset kaupunkitapahtumat ja muu ns. neljännen sektorin toiminta sijoittuu perinteisen kansalaistoiminnan ja yritystoiminnan välimaastoon. Jakamistalouden myötä on löydettävissä runsaasti erilaisia uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia.

Toimenpiteet:

 • kannustetaan ja sparrataan kaupunkitapahtumien järjetstäjiä tapahtumatuottamiseen liittyvän yritystoiminnan käynnistämiseen
 • luodaan edellytyksiä pop up muotoisen yritystoiminnan käynnistämiseen eri tapahtumien yhteydessä
 • rakennetaan toimintamalleja jotka edistävät tuotteiden ja palveluiden yhteiskäyttöä

Pop Up talo uuden yritystoiminnan kehtona

Hankkeen tavoitteena on  toteuttaa pop up toiminnan (sekä voittoa tavoittelemattoman että pop up yrittäjyyden) mahdollistava alusta, jonka kautta resurssit (mm. tilat, välineet, tietotaito) olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen (tyhjät tontit, purettavat tai käyttötarkoitustaan muuttavat kiinteistöt)  väiaikaiskäytön tuomiin mahdollisuuksiin sekä pop toiminnan kautta mahdollisesti syntyvän pysyvämmän yritystoiminnan löytämiseen.

Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry on sopinut Myyrmäessä sijaitsevan vanhan kauppakeskus Isomyyrin toisen kerroksen liiketilojen muuttamisesta pop up toimintojen laboratorioksi. Isomyyri on vuonna 1987 valmistunut kauppakeskus joka on pikkuhiljaa autioitunut sen jälkeen kun puoli kilometriä etelään avattiin 1994 kauppakeskus Myyrmanni. Kiinteistönä Isomyyri tulee elinkaarensa päätepisteeseen 3 - 4 vuoden päästä, mutta sitä ennen tiloissa on mahdollista pilotoida erilaisia pop up toimintoja.

Tiloihin sijoittuu muun muassa

 • Coworking työtila sekä luovan alan yrityshautomo
 • Pop up teatteri ja näyttelytila
 • Artesaanipaja
 • Pop up liikkeitä, pop up kahvila sekä katuruokatoimijoita
 • Myyrmäen uudistuvan keskustan esittelytilat
 • Työtilat jossa myös kaupungin työntekijät voisivat työskennellä etenä myös Länsi-Vantaan puolella

Kauppakeskuksen toiseen kerrokseen sijoittuva ”Pop Up talo” topimii pilottina ideapaperissa esitellylle Kulttuuritehtaalle, jonka loppullinen toteutus jää tämän hankkeen jälkeiseen aikaan.

Toimenpiteet

 • Käynnistetään ja varustellaan coworking toimitila
 • Käynnistetään coworking tilan yhteydessä pienimuotoinen luovien alojen yrityshautomoa
 • Käynnistetään coworking periaatteella toimiva artesaanipaja
 • Varustetallaan katuruokatoimijoiden yhteiskeittiöksi soveltuva tila
 • Varustellaan estraditaiteelle soveltuva näyttämö ja tapahtumatila sekä markkinoidaan sitä alan toimijoille

Kivijalkaliikkeisiin perustuva urbaani kaupan ekosysteemi lähiöympäristössä

Moni asukas pettyi kun kauppakeskuksen laajentuminen jäi toteutumatta ja Prisma tulematta. Toisaalta tilanne avasi ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Myyrmäkeen lähiöympäristössä ainutlaatuinen urbaani kivijalkaliikkeiden peittämä kävelykeskusta, jossa mahdollisten tulevien kivijalkayrittäjien olisi mahdollista testata yritysideaansa pop up tyyliin erilaisissa väliaikaisratkaisuissa.

Yhtenä tärkeänä näkökulmana voidaan pitää myös pyrkimystä murtaa Suomelle tyyppillinen yhdyskuintarakenne jossa työpaikat ja osin kauppa on sijoittunut kehäteiden ja muiden valtateiden varteen ja asutus omiin saarrekemaisiin lähiöihin. Myyrmäestä olisi helpolla tehtävissä alue, jossa elämää olisi vuorokauden ympäri.

Tämä kolmas toimintalinja pitää sisällään lähinnä tiedon keräämistä ja jalostamista sekä verkostomaisia työpajoja kiinteistöjen omistajien, rakennusliikkeiden ja kaupungin kanssa, sillä selvää on että tämän hankkeen puitteissa ei ole mahdollista tehdä tiloja mahdollistavia investointipäätöksiä

Toimenpiteet:

 • Osallistutaan yhteissuunnittelun periaatteiden mukaisesti Myyrmäen keskustan kehittämiseen ja pyritään vaikuttamaan siihen Myyrmäkeen syntyisi lähiöympäristössä ainutlaatuinen kivijalkaliiketilojen ekosysteemi
 • Markkinoidaan Myyrmäkeä sijoittumispaikkana muun muassa myyryork.city verkkosivuston kautta
 • Selvitetään kyselytutkimuksen avulla eri tyyppisten yritysten mielenkiintoa sijoittua Myyrmäkeen.